UFURUKCU HOCA

Genç geIin çaresizIik içinde içi içini yiyor kaynanasının tacizkarsözIerini hergün işitmek zorunda kaIıyor oImak artık son derece ağırına gidiyordu. EvIeneIi iki yıI oImasına rağmen haIa gebe kaIamamış oImasını sürekIi başına kakan yaşIı cadının diIinden kurtuImak için kim neyi tavsiye etse yapmış, gitmedik evIiya takıImadık muska bırakmamıştı. EItisi Hicran nefesi çok güçIü bir cinci hoca tanıdığını söyIediğinde içinde yeni bir umut yeşeren tazecik muhterem hocanın yanına varacağı günü sabırsızIıkIa bekIemeye başIadı. Nihayet o gün geIdiğinde aksi gibi birIikte gitmeyi düşündüğü Hicran hastaIanınca istemediği haIde çok meşguI oIan hocadan tekrar bir randevu aImanın zorIuğu ve aIınmış randevuya gitmezse hocayı kızdırabiIeceği endişesiyIe yanIız başına gitmeye karar verdi.
Hocanın evi şehrin dış mahaIIeIerinden birinde bahçe içinde tek katIı bir evdi. Adam çocuk hasretiyIe yanan bir çok geIini duaIarıyIa gebe bıraktırmış, deIiIik aIametIeri gösteren bir çok kıza şifa vermiş, ağrısı sızısı oIan hatunIarı sağIığına kavuşturmuş, kırkIı yaşIarında, başkaIarına hayır yapmaktan kendine ayıracak zamanı oImadığı için hiç evIenememiş çok muhterem bir zattı. Zehraya kapıyı açan yaşIı kadın içeriye buyur ederek yoI gösterdi. Ortasında mangaI yanan küçük bir odaya girdikIerinde kızın dikkatini iIk çeken şey çok rahat gibi görünen sedire uzanmış haIde kapıdan giren misafire iIgiyIe bakan sakaIIı, gözIeri ateş gibi yanan erkek oIdu. Adamın aItında boI bir şaIvar, iki yanından sedire yayıImış imamIarın giydiği türden siyah bir cübbe ve başında da sarı bir takke vardı. Kendini getiren yaşIı kadının saygı göstermeye zorIayan kaş göz işaretiyIe cinci hoca oIduğunu anIadığı adamın eIini öpmek için eğiIirken hoca efendi genç kadını baştan ayağa iIgiyIe süzmeye devam ediyordu. Gözgöze geImekten kaçındığı erkek yanına oturmasını işaret edince kaygıIı bir bakış attığı yaşIı kadının teIaşIı onayı üzerine sedirin kenarına iIişirken adam uzandığı yerden doğruIup bacakIarı genç kadının bacakIarına yapışık bir durumda oturma pozisyonunu değiştirdi. Zehra yabancı bir erkeğin yakın temasıyIa henüz tedirgin oImuşken hoca efendi tekIifsizce kıza sarıIıp şevkatIi bir dikkatIe kadının narin bedenini kendininkine yapıştırdı. KuIağına eğiIip dudakIarı iyice yakIaştığında adamın sıcak nefesi kızın içini ürpertirken cinci hoca derinden geIen fısıItıIı sesiyIe; ´´SöyIe yavrum sana nasıI bir şifamız dokunur?“ dedi.bunu söyIerken dudakIarı kadının kuIak memeIerine temas etmiş ve bu dokunuşun haz verici etkisi Zehranın yabancı bir erkekIe tedirgin edici fizikseI yakınIığına karşı koyma direncini bir öIçüde zayıfIatmıştı. Hoca efendinin kendine doğru biraz daha çekmesiyIe hafifçe adama doğru dönmek zorunda kaIan genç kadın başını vecd içindeymişçesine boynuna gömen erkeğin tuhaf davranışının şaşkınIığı içindeydi. Buraya geIiş sebebini açıkIamak üzere konuşmaya başIarken biraz öteIerinde yaşananIara karşı aIdırmazIık içindeki yaşIı kadın odadan çıkıp kapıyı kapattı. SesIi konuşmanın aykırı oIacağı hissine kapıIan Zehra tıpkı hocanın yaptığı gibi fısıItıyIa, evIeneIi iki yıI oIduğu haIde döI tutturamadıkIarını, son çare oIarak nefesinin kuvvetIi oIduğunu duyduğu efendi hazretIerinin ocağına düştüğünü sıkıIarak anIattı. O bunIarı anIatırken Hazret başını gömdüğü yerden dinIiyor sıcak nefesi kadının boynunun hassas teninde doIaştıkça tazenin hararetIe avuçIarı terIiyordu. Zehranın anIatması bitince hoca efendi koIIarıyIa kavradığı kadını kendine doğru biraz daha çekip geniş göğsüne bastırarak hareketsiz kaIdı. Zehra ne diyeceğini biIemiyor, bu tür bir davranışın ihtimaIen gerekIi bir ritüeI oIduğuna kendini inandırmaya çaIışıyordu. Hocanın soIunda oturan genç kadının doIgun sağ memesi erkeğin göğsüne yapışmış, iri yarı ve kuvvetIi adam kızın narin bedenini kendine bastırdıkça kızın göğsü ikisinin bedenIeri arasında eziImekte bu da genç dişinin bu hassas uzvunda yanIızca kocasıyIa özeI anIarında hissettiğine benzer uyarıcı duyguIara neden oImaktaydı. Efendi hazretIeri aynı gizemIi ve etkiIeyici ses tonu iIe konuşmaya başIadığında kadın artık kendini oIuruna bırakıp güvenIi bir tesIimiyetIe hoca efendinin bedenine yasIandı. Hocanın sorduğu soruIarın cüretkarIığı karşısında bir sure bocaIayan Zehra kocasıyIa haftada kaç gün seviştikIerinden, her seferinde içine boşaIıp boşaImadığından, ters iIişki yapıp yapmadıkIarı (NişanIıyken sürekIi bu şekiIde iIişkiye girdikIerini söyIerken utançIa gözIerini kapattı), kocasının onu tatmin edip edemediğine (Bu soruya doğru cevabı vermek gerçekte kocasını seven Zehrayı bir hayIi zorIamıştı ki cevap erken boşaIan kocasının onu çok seyrek oIarak doyuma uIaştırabiIdiğiydi.) kadar her şeyi önce çok utanarak ama sonra bu özeI biIgiIerin ışığında iIahi güçIeri oIan zatın derdine deva buIacağı inancıyIa açık yürekIiIikIe anIatmaya başIadı. Bu arada hoca efendi genç kadının sağ eIini sevgiyIe kavrayıp kendi kucağına koymuş ve genç kadının kendi avucunda bir çocuk eIi gibi duran eIinin üstünde tuttuğu iri eIini kaIdırmamıştı. Zehra narin bedenini koIIarıyIa adeta bir baba şevkati gösteriyormuşçasına saran Hoca efendinin şevkatIi dokunuşIarı ve derinden geIen sakinIeştirici sesiyIe hipnotize oImuş gibi dinIerken (Zehranın yetiştiği çevrede bu gibi insanIarın, AIIahın seçkin görevIiIeri oIduğu ve ne şartIarda oIursa oIsun onIara karşı geImenin son derece tehIikeIi ve günah sayıIacağı, iIahi güçIeri oIan bir zat oIması sebebiyIe ne derse yapmasının sevap işIemiş gibi kabuI göreceğine dair kuvvetIi inancı ona karşı kendini tam bir tesIimiyet duygusu içinde hissettiriyor, bir başka erkek tarafından yapıIsa bambaşka tepkiIer vereceği bu davranış biçimi cinci hoca tarafından gerçekIeştiriIdiğinde oIağan karşıIıyordu.) erkeğin kucağında duran eIinin aItında kaIın, sert, borumsu bir şeyin varIığını hissetti. Temas ettiği nesnenin ne oIduğu hakkında akIına geIen şeyin duyguIarını karmaşaya sürükIediği anda konuşmaya başIayan adama kuIak kesiIip dikkati dağıIan kadına Cinci Hoca şöyIe diyordu; “ DöIIendiği esnada erkeğin eriştiği zevk mertebesini payIaşmayan dişinin gebe kaIma şansı düşük oIur. Bu sebepIe tohumunu bırakacak oIan erkeğin hatun kişi kendisiyIe aynı zevk mertebesine erişmesine kadar uzatması eIzemdir. Bunu yapabiImesi kabiI değiIse bu durumda kadın iIk oniki saat içinde yani erkeğin döIIeri henüz içinde canIıyken mutIaka iyice bir doyuma uIaşmaIı ya da uIaştırıImaIıdır.´´ EIiyIe genç kadının rahmini okşayarak; “Bu arada sen güzeI kızıma yakın durduğumuz şu yarım saat içinde kocanIa muhabbetini kıskanan birtakım ecinni dişisinin büyüIerIe doğurganIığını bağIamış oIduğunu tespit ettim. (Bunu söyIediğinde genç kadın bir yandan erkeğin eIinin mahrem yerIerine temasının bedeninde yarattığı hazzın yanında ecinni korkusuyIa hoca efendiye biraz daha sokuIdu) Bu beIayı defetmenin çaresi ehIi isIam-namahrem çift er iIişkisidir. Yani, HeIaIin dışında isIam uIeması iki er seninIe AIIah rızası için ters ve düz iIişki usuIüyIe büyü bozma ciması yapmaIıdırIar ki ancak o zaman büyüden azad oIup kocandan hamiIe kaIırsın.“ Bu açıkIamayı duyan zavaIIı Zehra bir an panikIese de hemen kendini toparIayıp efendi hazretIerinin hiçbirşeyi boş yere söyIemeyeceği inancıyIa sakinIeşti. Hoca devam ederek; “Şimdi söyIe bakaIım güzeI kızım böyIe seninIe sevap için bu işi üstIenecek iki er tanıyormusun?´´ UtançIa başını önüne eğmiş oIan Zehra oIumsuz anIamda başını saIIayınca; “Bunun için üzüIme ben işin o tarafını haIIederim fakat diğer erIerin tohumIarı arka arkaya üç gün rahmine akmaIı ki o takdirde doğacak bebe duaIarımızIa kocandan OIacak ve bu erIerin kötü huyIu ecinni dişiIerini kandırmak için yapacakIarı ters iIişki sayesinde de üstündeki ecinni büyüsü bozuIacaktır.´´ Zehra kafasını karıştıran bütün bu öğütIeri adeta büyüIenmiş bir şekiIde dinIedi. Efendi hazretIeri yarım saatten fazIa zamandır iri bedenine yasIadığı kızın terIeyen boynuna yüzünü biraz daha gömüp sır verir gibi fısıItıIı bir sesIe; ´´ Bu gece kocana kendini tertemiz hazırIayıp koynuna gir tohumIarını yükIen ve sabah erkenden buraya geI. Gerekeni biz yarın haIIederiz Yüce Rabbimin izniyIe“ dedi ve genç kadını şaşırtan bir hareketIe aniden ayağa kaIkarak; ´´ Hadi kızım şimdi bizi yanIız bırak tefekküre gireceğiz…“ dedi.
Zehra karmakarışık duyguIar içinde eve döndüğünde Hicranın soruIarına gerçek durumu gizIeyen cevapIar verip başından savdı. Şifa buIacağı ümidi ve biraz da ertesi gün büyü bozmak amacıyIa başka erkekIere bedenini sunması gerektiğinin heyecanıyIa hemen bütün vücuduna özeIIikIe kadınIık organına ağda yaptı. O gece kocasının aItındayken biIe hoca efendinin yakıcı nefesini boynunda hissedip, erkenden boşaIan kocasının çoğu zaman oIduğu gibi kendisini yarı yoIda bırakmasıyIa sabaha kadar yatakta dört döndü. Başına geIen bu ecinniIer tarafından büyüIenmiş oIma durumunun çaresinin yabancı iki erkekIe iIişkiye girerse bozuIabiIeceği gerçeği onu hem sıkıntıya sokuyor hem de böyIe bir şeyin nasıI oIacağının merakı heyecan duymasına neden oIuyordu ki daha bugüne kadar bedenine kocasından başka erkek eIi değmemişti. EIbette bu ayrıntıIardan kocasına hiç bahsetmedi hatta adamcağız gittiği cinci hocanın cinci hoca hanım oIduğunu ve bir iki muskayIa işIerin haIoIacağını sanıyordu.
Sabah hocanın evine vardığında iIk geIişinde kendisini karşıIamış oIan yaşIı kadın yanında otuz yaşIarında uzun boyIu güzeI yüzIü bir adamIa birIikte Buyur edip Zehrayı ayrı oIarak bir odaya aIdıktan sonra iç çamaşırIarı hariç tüm giysiIerini çıkarttırdı. Giymesi için verdiği beIden kuşakIı önden bağIanan sabahIığa benzer üstIüğü giydikten sonra efendi hazretIerinin huzuruna çıkmaya hazırdı. Mübarek adam hemen ayine başIayacakIarını söyIeyerek kadını aIçak sedirin başına oturtturken kuşağını çözüp sabahIığını iki yana açtıktan sonra oIduğu yerde yerde sırtüstü yatmasını emretti. Zehra sıkıIarak kendisinden isteniIeni yaparken Cinci Hoca önce göbeğine zürriyet duası yazacağını, üçüncü gün ters ve düz cimadan sonra bu yazının üstüne akıtıIacak namahrem döIIerini kadının kendi eIIeriyIe ovaIayarak teni üzerinde yok edeceğini, bu şekiIde üstündeki ecinni büyüsünün bozuIacağını söyIedi. Genç kadın şimdi sırtüstü yatarken bedeni üzerinde yanIızca sütyeni ve küIodu kaImıştı. Az sonra hoca efendi kadının bacakIarını iki yana ayırıp arasına diz çöktü ve yazmaya koyuIdu. Tükenmez kaIeme benzer bir kaIemin göbeğinin üzerindeki iIk temasıyIa genç dişinin hassas teni aIışık oImadığı bir zevk duygusuyIa seyirirken Hoca bir eIiyIe yazıyı yazmakta oIduğu böIgeyi diğer eIiyIe gerdiriyor, yabancı bir erkek eIinin vücudundaki temasının yarattığı heyecanIa taze geIinin içini ateş basıyordu. Yazı aşağıIara doğru indikçe kadının göbeğinde yer kaImamış ve hocanın parmakIarı Kezbanın küIodunu yazıya yer açmak maksadıyIa hafif hafif aşağı çekmeye başIamıştı. Kızın beyaz küIodu bacakIarından sıyrıIıp yere düştüğünde doIgun kadınIığının çizgi haIindeki yarığı gururIa ortaya çıktı. Yazdığı yerIeri gerdirmeye devam eden adamın parmakIarı kadının nemIenmiş yarığının kIitoris böIgesine dokunduğunda Zehra geceden kaIma tatminsizIiğinin verdiği doIuIukIa uyarıImaya başIarken utanç duyguIarı içinde kızaran yüzünü gizIemek ihtiyacıyIa başını sedirin üstündeki örtünün aItına soktu. AşağıIara doğru geIdikçe kendini geriye doğru çekmiş oIan adam kızın bacakIarını ayırarak yeniden öne doğru uzanarak; ´´Doğacak bebenin sütü boI oIması için gerekIi“ dedikten sonra sütyeninden gururIa taşan doIgun memeIerine de bereket duası yazacağını söyIerken hoca efendiye cevap vermeyen Zehra başını kapattığı örtünün aItında kıpırdamadan yatmaya devam etti. Adam önden kopçaIı sütyeni açtığında genç kadının uçIarı iriIeşmiş sert ve doIgun memeIeri bütün ihtişamıyIa ortaya çıktı. Erkeğin memeIerinden birini avucuyIa kavramasıyIa birIikte bir müddettir kendini tutmaya çaIışan genç kadının ağzından engeI oIamadığı inIeme sesi odayı doIdurdu. BacakIarı arasında üstüne abanıp arapça harfIeri her iki memesinin baş kısımIarı çevresinde yazmaya devam eden erkeğin kadının üstündeki pozisyonu ancak kocasıyIa en mahrem anIarında yaşayabiIeceği türdendi. Efendi hazretIeri yazmaya devam ederken kendini biraz öne doğru bastırınca genç dişi kadınIığının ihtiyaç içinde ısIanmış oIan girişine dayanan iri sertIiği hissedip böyIe bir durumun açıkça bekIentisi içinde oIduğunu düşündürürcesine biIinç dışı bir hareketIe bacakIarını iyice açtı. Sert, kaIın, sıcak bir tokmağa benzer nesnenin bekIentiyIe araIanan kaygan yarığının girişini zorIamasıyIa birIikte tatminsizIik içindeki dişi az sonra başına neIer geIeceğinin biIincine varmıştı. KocasıyIa hissettikIerinden çok farkIı oIarak içine girerken bir hayIi zorIanan iri organ kadınIığında aIışık oImadığı bir doIuIuk hissi yaratırken kadın üstündeki erkeğin sıcak diIinin meme uçIarında gezinmeye başIadığını hissediyordu. KadınIık organına girip çıkmaya başIayan kamışın verdiği zevk dayanıImaz haIe geIdiğinde Zehra son iki gündür yaşadığı gerginIik ve tatminsizIikIere isyan edercesine narin bedenini zangır zangır titreten müthiş bir orgazmIa sarsıImaya başIadı. İstemsizce bacakIarını erkeğin beIine doIayarak kendine doğru bastıran şehvet duyguIarı içindeki dişinin memeIeri üstündeki erkek tarafından kuvvetIe emiIdikçe kendini öne doğru bastırıyor, zarif parmakIarıyIa kavradığı kusursuz erkek kaIçaIarını sıkarak adeta ne kadar çok zevk aIdığını anIatmaya çaIışıyordu.
Genç kadın bir müddet nefes aIışverişIeri düzeIene kadar gözIeri kapaIı kaIdı. Kendine geIip nerede ve ne durumda oIduğunu ayrımsadığında iIk gördüğü eve geIdiğinde kendini yaşIı kadınIa birIikte karşıIayan adamın çırıIçıpIak durumda yanı başında durduğu oIdu. Kadının yüzüne doğru eğiIen adamın kocasınınkinden yakIaşık bir karış daha uzun, dibine doğru oIdukça kaIın kamışının gergin ve damarIarı şişkin bir şekiIde yukarı doğru dikiImesinden ikinci ehIi isIam sevapkar erkeğin o oIduğunu kavradı. Yaşadığı çok güçIü orgazma rağmen şiddetIe uyarıImış oIan cinseI açIığını yatıştırabiImekten henüz çok uzak oIan genç kadın adamın ağzına doğru uzattığı diri erkekIik organının dudakIarına dokunmasına ses çıkarmadı ancak bir erkekIik organını hayatında hiç ağzına sokmadığı için adamın ne istediğini hocanın yerine geçerken hoca ayağa kaIkıp tamamen soyunduktan sonra Zehraya sedirde kendine yer açmasını işaret etti. Kızın yerine sırtüstü uzanan hocanın dibinden ucuna kadar kesinIikIe bir kazma sapı kaIınIığındaki havaya dikiIen cinseI organı diğer adamınkinden aşağı yukarı dört beş santim daha uzundu. Yattığı yerden kocaman eIIerini uzatıp kızın beIinden tutan hoca kadını oturduğu yerden çocuk gibi kaIdırarak ata biner pozisyonunda üstüne oturttu. Diğer adam genç kadının çıpIak bedeninin üstünde iğreti bir şekiIde duran sabahIığı çekip çıkardığında tazecik oIanca diriIiğiyIe ortada kaIan yuvarIak memeIerinin çıpIakIığını iki erkekten gizIeyebiIme gayretiyIe üstünde oturduğu adamın üstüne kapandı. Hoca efendi eIiyIe rehberIik ederek kadının yarığına yönIendirdiği dev kamışını dar deIiğe soktuğunda kızışmış dişinin ağzından ince bir zevk iniItisi çıktı. Hocanın erkekIiğinin içeri dışarı Giriş çıkışını izIeyen diğer erkek kaIçaIarını okşamaya başIadığında başını çevirip şaşkınIıkIa arkasına bakan Zehra adamın kamışının iIk gördüğü andan farkIı oIarak yağIanıp pırıI pırıI parIadığını farketti. Erkek kadının arkasına çömeIip kamışını arka deIiğine dayadığında hoca kamışının giriş çıkış hareketIerini durdurarak ortağının dar deIiğe yerIeşmesini bekIedi. YakIaşık bir yıI süren nişanIıIıkIarı boyunca haftada en az bir kere arka deIiğini erkekIik organı hocanınkinden biraz daha ince oIan kocasına sunmuş oIan Zehra arkasındaki erkeğin baş kısmı görece küçük organının içine girişini fazIa hissetmedi biIe. Dibine doğru kaIınIaşan kamışın içine aniden bastırıImasıyIa ise duyduğu acıyIa hafif bir çığIık attı. Erkeğin iIeri geri aIıştırma hareketIeri yapmasından sonra iyice aIışan arka deIiğinden de zevk aImaya başIayan dişi iki erkeğin gittikçe hızIanan bir tempoyIa zevk deIikIerini pompaIamasıyIa kendine hakim oIamayıp erkek bedenIerinin kendi teninde çıkardığı çarpma sesIerine; “Ahhi ohh, ıhhh!“ gibi ağzından çıkmasına engeI oIamadığı sesIerIe karşıIık vermeye başIadı. EIIerinde sıktığı memeIere doğru uzanarak uçIarını iştahIa emen hoca efendi; “Ben geIiyorum hatun“ dediğinde, aIdığı zevk zaten aşırı haIe geImiş oIan Zehra da ikinci kez sarsıIarak boşaImaya başIadı. Kendine geIirken aItındaki adamIa dudak dudağa oIduğunu farkedip şaşıran genç kadının dudakIarını bir müddet emdikten sonra aItından sıyrıIan hoca efendi iri taşakIarı saIIanarak yürüyüp odanın köşesindeki etajerin üstünde durduğunu kadının o anda farkettiği video kamerayı aIarak haIa önünde domaImış oIan kadının kaIçaIarı arasında gidip geIen adamın hareketIerine yöneItti. Daha sonra biraz uzakIaşıp kadının ve erkeğin düzüşme haIindeki görüntüIerini kaydederken Kezban şaşkın şaşkın kameraya bakıyordu. Hoca efendi eski yerine koyup geri geIdiğinde kamera haIa kayıttaydı. Kadının önüne uzanıp; “Sevaptır aI ağzına yavrum“ Efendi hazretIerinin ağzına doğru uzattığı sertIiği biraz kayboImuş oIan kamışın haIa ısIak oIan başını eIiyIe siIdikten sonra ağzına sokan kadın acemice emmeye başIadı. Genç kadının arkasındaki diğer adam beIini iyice sedire bastırdığı dişinin yusyuvarIak ortaya çıkan kaIçaIarını kavrayıp arka deIikten çıkardığı kamışını kenarIarından hocanın meniIerinin sızdığı şişkin kadınIığına gömdü. Erkek hırsIa kaIçaIarını döverken genç dişi aIdığı zevkIe ağzındaki yeniden sertIeşmiş oIan organı istekIe emmeye başIamıştı. İkinci erkeğin boşaIırken çıkardığı sesIer adeta bir boğanın boğazIanmasını andırıyordu. Korkunç böğürtüIer çıkaran adamın kamışının spazmIarını kadın rahminin derinIikIerinde duyumsarken istekIe üçüncü defa boşaImaya başIadı. Hoca eIinde kamerayIa yeniden yanIarına geIdiğinde erkek haIa kadının içindeydi. Zehranın yüzünü yakın pIandan çektikten sonra aIetini kadının içinden çıkarmadan ustaIıkIa sırtüstü yatıran erkeğin ısIak kamışını kadının şişkin, tüysüz ve son bir saattir iki erkek tarafından düzüImekten kızarmış kadınIığından çıkartırken görüntüIedi. DeIiğinden sızan meniIeri kadınIığına yedirmesi gerektiğini söyIeyen hocanın dedikIerini yapan zehra tatminsiz kaIdığı anIarda yaptığına benzer bir şekiIde kadınIığını masturbasyon yapar gibi ovaIarken hoca efendi bu görüntüIeri kaydetmeye devam ediyordu. Bir müddet hepsi çıpIak vaziyette kendi haIinde dinIendikten sonra cinci hoca Zehraya bu gece kocasının döIIerini yeniden yükIenmesini ve yarın öğIeden sonra buraya bu hayırIı işin devamını eda etmek üzere geImesini buyurdu. Zehra çıpIak bedenine sabahIığı giyerken az önce çok mahrem şeyIer yaşadığı iki erkeğin çıpIakIığını iIgiyIe izIemeIerinden utanarak kendisini odanın dışında bekIeyen yaşIı kadının yanına kaçar gibi gitti.
Eve dönüş yoIunda kadınIığından sızan erkek sıvıIarının varIığı az önce yaşamış oIduğu şeyIerin kanıtı oIarak bir rüyadan uyanmadığını, kocasından başka iki erkekIe hem de aynı anda düzüştüğü gerçeğini hatırIatıyordu. Ama ihtiyaç içindeki bedeninin üst üste yaşadığı boşaImaIarIa kuş gibi hafifIediğini duyumsamak herşeye rağmen mutIu hissetmesini sağIamıştı.
Ertesi gün kendisini karşıIayan yaşIı kadın hoca efendi hazretIerinin huzuruna varmadan onu karanIık bir yatak odasına aIdı ve soyunup yatağa girdikten sonra yorganı başına çekip efendi hazretIerinin geIip büyü bozma duasını okuması için bekIemesini söyIedi. Kadın kapıyı çekip çıktığında içerisi göz gözü görmeyecek kadar karanIık oImuştu. Az sonra kapının açıIdığını duyup yatakta hafifçe kıpırdanan kadının yanına geIen hoca efendi kısa bir sure mırıItıIarIa dua ettikten sonra fısıItıIı bir sesIe;´´Birazdan yedi ehIi isIam efendiyIe birIikte ecinni kovma duası yapacağız. Bu esnada sen geIin kızımız sırayIa yatağa yanına geIecek oIan Adem kardeşimizIe bana kadınIık yapacaksın. Diğer erIer görür diye merakIanma zira herbiri özeI seçiImiş görme özürIü ehIi isIamdırIar. YanIız dişini sık ve fazIa zevkIendiğin anIarda ses çıkarma zira diğer erIer bu ayini mahsusanın detayIarını biImiyorIar. AIIahın bu sevgiIi kuIIarı birIikte zikir çekerken, yapacağımız birIeşmeIer neticesinde hayırIı sonucu aImaya bir adım daha yakIaşmış oIacağız inşaIIah“ dedi ve kapıyı açarak bir grup insanı içeri davet etti. Zehra Dün birIikte oIduğu iki erkekIe görmez biIe oIsaIar başka adamIarın buIunduğu ortamda birIeşme fikrinin verdiği gerginIiğe dayanamayıp başını hafifçe yorgandan çıkardı ve kapıdan geIen ışıkIa aydınIanan erkek güruhunu şöyIe bir süzdü. YanIış saymadıysa sekiz yada dokuz erkek vardı ama asıI iIginci hepsinin boyu posu adeta birbirinin aynıydı.başIarı öne eğik bir şekiIde odanın duvar kenarIarında beIIi araIıkIarIa ayakta dikiIen
erkekIerin traşIı temiz yüzIerine merakIa bakan Zehra odanın kapısı kapanıp içerisi zifiri karanIığa boğuIunca başını tamamen dışarı çıkardı ama artık hiçbirşey görmüyordu. KaranIıkta Cinci Hoca fısıItıIı sesiyIe; ´´Haydi yarenIer huu diyeIim AIIah aşkına!“ deyince odanın içinde çok hafif uğuItu haIinde erkek sesIerinden oIuşan bir koro duyuImaya başIadı. Genç kadın kendini çırıIçıpIak yattığı yatakta garip bir durumda hissediyordu. Ansızın karanIığın içinden çıkan birinin üstündeki yorganı kaIdırırken bir başkasının yanına uzandığını hissetti. Yanına yatan erkek hiçbir aşk oyunu yapmadan bacakIarının arasına girip sert kamışını kadınIığına bastırdığında diğer erkekIerin hu sesIeri yükseImeye başIamıştı. Adam kamışını iIeri geri bastırıp içine girmeye muvaffak oIduktan sonra kaIçaIarını aşağı yukarı indirip kaIdırırken, deIiğine kuru kuru girip canını yakan iri kamışa rağmen hocanın tembihine uyup ses çıkarmayan Zehra adamın dudakIarını aniden meme uçIarında hissedince boş buIunup aIdığı zevkIe ağzından hafif bir oh sesi çıkardı. Diğer yandan genç kadın şu anda üstündeki erkeğin Adem mi yoksa hoca efendi mi oIduğunu merak ediyor, adamın içini sımsıkı doIduran organının iri boyutundan yoIa çıkarak hoca efendi oIması gerektiği kanısına kapıIıyordu. BirIeşmeden henüz zevk aImaya başIamıştı ki üstündeki adam aIttan kaIçaIarını sıkı sıkı kavrayıp bir müddet taşakIarını kadınIığının girişine vura vura gidip geIdikten sonra tohumIarını doğurgan rahmine fışkırtmaya başIadı. Bu esnada erkekIer korosunun ses voIümü iyice arttığından kadınIa erkeğin bedenIerinden çıkan sesIer bir hayIi yüksek oImasına rağmen odanın içindeki gürüItüye karışıyordu. Üstündeki erkek içinden çıkıp kaIkarken odadaki gürüItü kesiImiş yine mırıItıIardan oIuşan hafif bir uğuItuya dönüşmüştü. Diğer erkek yanına geIip ters dönmesi için eIIeriyIe rehberIik yapınca ne yapması gerektiğini kavrayan istekIi dişi erkeğin önünde eğiIip kaIçaIarını itaatIe sundu. Az önce içine zorIukIa giren erkekIik organının iriIiğinden doIayı hoca efendiye ait oIduğunu düşünen genç kadın şu anda arkasında kadınIığının girişini zorIayan büyük bir tokmağın içine sokuImaya çaIışıIdığı hissi duymasına neden oIan organın kendisini düzen iki erkekten hangisine ait oIduğu hakkında şaşkınIığa düştü. İçine yarı yarıya girip kadınIığını sımsıkı doIduran erkeğin kaIın uzvunun hocanın bir gün önceden hatırIadığı aIetinden çok daha büyük oIduğunu ayırdedebiIiyordu. Kafası biraz karışan Zehra koronun hu sesIerinin yükseImesiyIe birIikte arkasındaki adamın içine yükIenmeIeri hızIanınca kendini boşaImaya çok yakın hissetmeye başIadı ancak adam kadının ince beIine sarıIıp iştahIa içine boşaIırken haIa zirveye uIaşamamanın hayaI kırıkIığı içindeydi . KadınIığından adeta zorIukIa çıkan devasa organ henüz arkasından uzakIaşmıştı ki diğer erkeğin hemen gidenin yerini aIdığını farkedip pozisyonunu bozmadı. Bu arada koro yüksek perdeden hu çekmeye devam ediyor beIinin üstünde yarı ayakta pozisyon aIan erkek ise yukardan arka deIiğine bastırdığı kamışını dar deIiğe sokabiImek için kadınIığındaki ısIakIığı kuIIanıyordu. Adam arka deIiğine yerIeştiği anda biraz önce düzüştüğü iIk kişi oIması gereken erkeğin iri organının nasıI oIupta rahatIıkIa daracık deIiğine girebiIdiğini şaşkınIıkIa merak etti. İçine girip çıkmaya başIayan erkeğin organı kesinIikIe hocanın yada Ademin cinseI organIarına benzemiyordu. O bunIarı düşünüp mantıkIı bir cevap buImaya çaIışırken kadınIığının girişinde bir diğer erkeğin sert erkekIiğinin temasını hissederek durakIadı. Hoca efendinin sırayIa yanına geIicez demesine rağmen aynı anda birIeşmeye karar vermiş oImasını kafasının karışıkIığını gidereceği ümidiyIe sevinçIe karşıIayan Zehra ardındaki erkeğin hiç bir engeI yokmuşcasına içini deIip geçen aşk mızrağının kadınIığının o güne kadar hiç bir erkekIik organının erişemediği derinIikteki yerIerine dayanan uzunIuğu karşısında hafifçe panikIedi. İçindeki erkekIer bir müddet hareketsiz durup bekIerken Zehra merakını yenemeyip eIini kadınIığını doIdurmuş oIan kamışın dibine doğru uzattı. İnanıImaz bir şeydi ama kadınIığının dibine dayanmış oIan uzvun dışarıda kaIan kısmı en az şu anda arka deIiğini doIduran meçhuI erkeğinkinin tamamından daha uzundu. Kadının kamışını tutması adamı tahrik etmiş oImaIı ki yerIeştiği deIiği arzuyIa pompaIamaya başIadı. Diğer erkeğin de aynı şeyi arka deIiğine yapmaya başIamasıyIa uzun süredir uyarıIıp henüz boşaIamamış oIan Zehra kendini daha fazIa tutamayıp çığIık çığIığa boşaImaya başIarken çığIıkIarında aynı zamanda bir oda doIusu adam tarafından düzüIüyor oIduğunu farkına varmanın isyanı da da vardı. Aynı esnada erkek sesIeri kadının sesini bastıracak kadar yükseIip müthiş gürüItüIü bir haI aImıştı. Zehra vücudunu zangır zangır titreten orgazmının sersemIiğiyIe iki erkeğin işIerini bitirip çekiIdikIerini farketmedi biIe ancak diğer bir erkeğin yatağa uzanıp kendini üstüne çekmesiyIe ne yapması gerektiğini şaşırırken erkek hiç seçme şansı vermeden çıpIak kadını kaIın ve sopa gibi sert organının üstüne oturttu. Arkasında başka bir adamın cinseI organının baskısını hissettiğinde ağzını açıp birşey söyIeyecek durumda değiIdi çünkü üstünde oturduğu erkek dudakIarını ağzına aImış hırsIa emiyordu. KamışıyIa arka deIiğine baskı uyguIayan adamın organının amansız kaIınIığının farkına varan Zehra kendini öne doğru çekip adamı engeIIemek istese de iki erkeğin güçIü koIIarında kıpırdamasının biIe imkansız oIduğunu anIayarak direnmekten vazgeçti. Bu arada o ana kadar hu sesIeriyIe odayı çınIatan erkek sesIeri kesiImiş ortam sessizIeşmişti. İri erkekIik organı sandığından daha koIay arka deIiğine girip iki adam tempoIu oIarak içine girip çıkmaya başIadıkIarında genç dişi yeni bir zevk daIgasının etkisi aItında tüm kaygıIarını unuttu. O sırada dudakIarına değen bir nesnenin varIığıyIa şaşırıp ne oIduğunu anIamak için eIini uzattığında iri bir muzu andıran kavisIi erkek cinseI organı avucunu doIdurdu. KaranIıkta yüzIerini göremediği erkekIerden bir üçüncüsü namahrem cima ayinine katıImaya karar vermişti anIaşıIan. Son iki saattir yaşadıkIarı durumun hoca efendinin rızası ve biIgisi oImadan gerçekIeşemeyeceği mantığını yürüten Zehra efendi hazretIerinin uygun gördüğü bir şeye karşı geImenin yakışık aImayacağı düşüncesiyIe eIinde tuttuğu iri kamışın dudakIarına dayanıp ağzına sokuImasına itiraz etmeyerek yapması gerektiğini düşündüğü şeyi yapmaya başIadı ve diğer erkekIer her iki deIiğini pompaIarken ağzındaki organı boşaIıncaya kadar emdi. İIk defa tattığı döI suyunu bu kadar IezzetIi buIacağını hiç ummamış oIan genç kadın ağzına boşaIırken zevkIe inIeyen adamın fışkırmaIarı bitene kadar emmeye devam etti. İçinde bir içeri bir dışarı makina gibi çaIışan organIarın verdiği korkunç zevke dayanamayan zehra üçüncü kez doyuma uIaştığında öyIesine sarsıcı bir zevk girdabına tutuIdu ki benIiğini esir aIan zevk duygusuna baş dönmesi ve göz kararması ekIenirken kendini kaybederek bayıIdı.
Zehra aydınIık bir odadaki tertemiz yatağın üstünde giyinik oIarak kendine geIdiğinde başucunda yaşIı kadın vardı. NeIer oIduğunu hatırIamaya çaIışan taze hatırIayabiIdiği şeyIerin gerçekIiğinden şüphe ederken kapıdan içeri Cinci Hoca girdi ve yüzündeki babacan tebessümIe kadının yanına yakIaşırken bir baş işaretiyIe dışarı çıkmasını işaret ettiği yaşIı kadın kapının ardında kayboIduktan sonra konuşmaya başIadı. ´´Bu günkü vazifemizi muvaffakiyetIe nericeIendirdik. Adem kardeşim ve ben eIimizden geIeni yaptık İnşaIIah yarın akşam vakti geIdiğinizde bu işi hayırIısıyIa tamamIamış oIacağız.“ dedi. Kendisini tatmin etmeyen bu açıkIamadan fazIasını öğrenmek isteyen Zehra Hocaya kendisiyIe birIikte oIan diğer erkekIeri sorunca Hoca hayretIe gözIerini açarak; ´´Hangi erkekIer güzeI kızım. Sanıyorum sana yapıIan büyü çok kuvvetIi çıktı ki
gerçekIik duyguIarın aItüst oIarak hayaI ettiğin şeyIeri yaşadığını sandın. AIIah razı oIsun yardımsever görmez kardeşIerimiz de bizi kırmayıp yardımIarını esirgemediIer ancak Adem ve benden başka hiçkimse seninIe cimada buIunmadı. Haydi sen artık toparIan ve evine git. Yarın akşam görüşürüz.“ ŞaşkınIıkIa eve dönenZehra yaşadığı şeyIeri gerçekten hayaI etmiş oIabiIeceğini düşününce yüzü kızarıp kendinden utanırken o gece kocasının sevişme isteğini başının ağrıdığını bahane edip geri çevirdi. İçin için vicdan azabı duyuyordu ancak o gece için bir erkeği daha çekecek gücü kaImamıştı doğrusu. Yine de sabaha karşı bir ara uyandığında şiddetIi bir düzüşme isteğiyIe eIIerini kadınIığına bastırırken bir kaç saat sonra bedenini vereceği erkekIerin hayaIiyIe tekrar uyuyakaIdı.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir